ارسال شده توسط AmirAdmin110

سلامت عمومی

در این قسمت مجموعه ای از مشکلات روزمره ای که برای تمام افراد جامعه احتمال , ایجاد شدند را برای شما بیان می کنیم و با قراردادن تمرینات مناسب کمک به کاهش مشکلات شما می کنیم.

 

مدیریت خستگی شامل راه های جدید برای سازمان دهی دوره های استراحت می باشد. بیماران با التهاب مفاصل باید خود وارد عمل شوند و میزان صدمات فیزیکی در یک تسک را تعریف کنند.
انها باید مشخص کنند که ایا این تسک را در حالت نشسته می شود انجام داد چرا که حالت نشسته بطور معمول به ۲۵% انرژی کمتر در مقلیسه با حالت ایستاده انرژی نیاز دارد. حوزه های کاری موقعی که تمام وسایل در دسترس باشد قابل حصول تر می باشد.
ارتفاع مناسب سطح کار برای ذخیره ی انرژی در مکانیک های بدنی مورد استفاده قرار میشود.باید ذکر شود که پوسچر خوب فقط ایستادن و نشستن راست نیست بلکه استفاده ی درست در همه زمان ها از بدن می باشد،چون این کار عمل عضله را تسهیل می کند و مصرف انرزی را به حداقل می رساند.اجتناب از کشش های مفص باید در فعالیت های تفریحی و کاری در تمام پوزیشن ها مورد استفاده قرار گیرد.
برای تغیرپوزیشن باید به او نصیحت هایی کرد برای مثال تغییر حالت از وضعیت ایستاده به نشسته یا دراز کش برای اینکه سطح فعالیت ماهیچه ای تغییر می کند و چرخش سیکل بهبود می یابد و از گرفتگی جلوکیری می کند.

Related Posts

فهرست